Jørgen Hammer

Fullt navn: Jørgen Hammer
Alder: 21
Campus: Sogndal
Studieretning: Jus og Økonomi
Studieår: 1.

 

 

Jeg er dyktig, engasjert, ikke redd for å si min mening, og ønsker å utgjøre en forskjell i studentpolitikken.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Studenters psykiske helse og velferd.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg ønsker at alle studenter skal ha en god og trygg studietilværelse. Jeg er svært engasjert innen studentpolitikk, og ønsker å gjøre en forskjell. Jeg er ikke redd for å si min mening og er flink til å lytte på andres.

Eventuell relevant erfaring

Studentrådsleder i Sogndal 2018-2019