Karianne Fiske

Fullt navn: Karianne Fiske
Alder: 27
Campus: Bergen
Studieretning: Ergoterapi
Studieår: 3.

 

 

Jeg har erfaring, jeg er engasjert, og jeg ønsker det beste for hver enkelt student.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Jeg brenner for at studentenes rettigheter skal være i fokus, og for en rettferdig drift av HVL.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg avslutter til nyttår et verv som leder i Studentrådet for Helse- og sosialfag. Vervet tok jeg på meg med 2 års erfaring i styret. Med erfaring og innsikt i driften av studentorganisasjoner i HVL og studentenes hjertesaker tror jeg mitt bidrag vil løfte studentenes rettigheter til syne. Min tidligere tilknytning til studentorganisasjoner ved HVL har bare økt mitt engasjementet, og jeg er ikke klar for å gi slipp.

Eventuell relevant erfaring
  • Leder i SRSFHS (1 år)
  • Kontakt- og informasjonsansvarlig i SRSFHS (2 år)
  • Del av BTS-revy i band (1 sesong).