Katrine Lie Strandos

Fullt navn: Katrine Lie Strandos
Alder: 24
Campus: Bergen
Studieretning: Byggingeniør
Studieår: 3.

 

 

Eg vil jobbe for at studentane skal få ein best mogeleg inngansport til arbeidslivet. Faginnhaldet må alltid jobbast med for å vere mest mogeleg aktuell for det ein møter etter studietida. Eg står opp for det eg meiner er rett og vil gi mitt ytterste om eg skulle bli valgt inn i Studenttinget.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Studiekvalitet og godt fagleg innhald. Eg ønsker å jobbe for at studentane skal vere best mogeleg forberedt for arbeidslivet og at avstanden mellom studentane og bedriftene er minst mogeleg.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

I dag er det studentane sjølv som står for det meste arbeidet med å skape kontakt mellom studentane og arbeidslivet. Eg ønsker at skulen skal bidra meir til dette, ikkje ved å ta over det gode arbeidet studentane gjer, men ved å bidra og legge til rette for at fleire studentar kan få kontakt med framtidige arbeidsgjevar. Ein bør sjå på korleis dette fungere i alle regionane og lære av kvarandre sånn at ein kan få eit best mogeleg opplegg ved alle campus.

Ved å bruke bedrifter meir aktivt i undervisninga vil også undervisninga vere best mogeleg oppdatert til ein kvar tid.

Som person likar eg å ta fatt på nye utfordringar og står opp for det eg meiner. Eg har erfaring frå mange ulike styrer og arbeidsstadar og er veldig klar for å bidra i Stuenttinget den siste tida eg er student ved HVL.

Eventuell relevant erfaring
  • Leder – Karrieredagen ved HVL
  • Bedriftsansvarlig – Linjeforeningen for Bygg og Landmåling
  • Medlem – Regionrådet
  • Medlem – Klagenemda
  • Nestleder – Karrieredagen ved HVL
  • Tillitsvalgt
  • Vara fagutvalg