Kristina Ersland

Fullt navn: Kristina Ersland
Alder: 24
Campus: Stord
Studieretning: Grunnskolelærer 5-10
Studieår: 3.

 

 

Jeg er en engasjert student som prioriterer å bruke tid på campus, med studentene og tar et tak for at alle skal ha det bra! Om du stemmer på meg blir din stemme hørt!

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Rettferdighet for studenter på samme studie, at studentene skal bli hørt, og sist men ikke minst; et godt studentmiljø!

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Dere bør stemme på meg fordi jeg har flere år med erfaring både som ivrig og engasjert student. I tillegg tar jeg i bruk mange av tilbudene vi har utenom studiene. Jeg ønsker å være med å ta bestemmelser som angår studentene. Grunnen for at jeg har brukt flere år på at studentene skal ha det best mulig er at jeg får mye igjen for å være i kontakt med studentmassen og ser hvor viktig det er med de studentene som engasjerer seg. Dette gjør at jeg har bygget meg et stort nettverk. Jeg lytter til studentene og tar gjerne det ekstra taket som skal til for å bli hørt.

Kvalitetene over gjør meg til en aktuell kandidat. Mine tidligere og nåværende verv dreier seg mye rundt campus Stord og med å stille til dette vervet ønsker jeg å utfordre meg selv på et mer overordnet plan og på det studentpolitiske. Grunnen for at jeg stiller til valg er fordi jeg motiveres av å se resultater av arbeid, og ingenting slår følelsen av å gjøre en forskjell som kommer studentene til gode.

Eventuell relevant erfaring
  • Tillitsvalgt og referansegruppeperson for klassen 16/17
  • Leder for studentrådet Stord 17/18,
  • Sekretær for Råmund SIL 17/18
  • Leder for Råmund SIL 18/19