Kristine Sævig Frantzen

Fullt navn: Kristine Sævig Frantzen
Alder: 24
Campus: Bergen
Studieretning: Barnehagelærer
Studieår: 3.

 

 

Jeg er engasjert, opptatt av studentenes rettigheter og er ikke redd for å bruke stemmen min.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Jeg brenner for å gi alle campusene søndagsåpen skole, ingen eksamen 18. mai og sensur som kommer når den skal.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg har drevet i 2 år med studentdemokrati og syntes det er kjempe spennende! På denne tiden har jeg lært å få frem det jeg mener er riktig og hva studentene fortjener. Jeg har lyst å fortsette med å forbedre studentenes hverdag og den beste måten å gjøre det på er i studentpolitikken. Da jeg var vara i Studenttingen for et år siden fikk jeg lære hvordan ting fungerte der og lærte hvordan å bruke min stemme på best mulig måte. Dette har jeg lyst til å gjøre enda mer og vil derfor bli en av representantene fra Bergen i Studenttinget.

Eventuell relevant erfaring

Jeg var vara i studenttinget i et år, har sittet i studentrådet i et år som klassen sin representant og har sittet i studentrådestyret for FLKI campus Bergen i 1,5 år som studiekvalitetsansvarlig BLU og Bachelor.