Kristoffer Frøyen

Fullt navn: Kristoffer Frøyen
Alder: 25
Campus: Sogndal
Studieretning: Grunnskulelærar
Studieår: 3.

 

 

Eg har eit stort engasjement for studentane og har mykje relevant erfaring å ta med meg inn i vervet.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Studentvelferd, ein likeverdig studeikvardag.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Eg er ein aktiv student som igjennom mitt studieløp har engasjert meg i studiekvardagen til mine medstudentar. Eg har verv frå pedagogstudentane som lokallags leiar, regionsrådet som medlem og studenttinget som medlem.

Eg har med andre ord mykje erfaring som er relevant for vervet og vil gjere meg i stor grad i stand til å gjere ein god jobb for å fremme studentane ved HVL sine meiningar.

Eventuell relevant erfaring

Pedagogstudentane, Regionsrådet og Studenttinget.