Lars Emil Mossefinn

Fullt navn: Lars Emil Mossefinn
Alder: 23
Campus: Haugesund
Studieretning: Økonomi og administrasjon
Studieår: 2.

 

 

Jeg er en erfaren mann i studentpolitikken.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:
Sosiale delen av studiet.
Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Dere bør stemme på meg fordi at jeg er engasjert person som bryr seg om studentene.

Eventuell relevant erfaring

Studentrådsleder, studentrådsekræter, Røde Kors.