Malin Hassum

Fullt navn: Malin Hassum
Alder: 21
Campus: Sogndal
Studieretning: Geologi og geofare
Studieår: 3.

 

 

Engasjert, målrettet og ambisiøs som ønsker det beste for andre.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Jeg ønsker å jobbe for et bedre læringsmiljø og studiehverdag, for at alle skal bli sett og hørt. Mine hjertesaker er: Øke søtten for både pendleutgifter, til/fra praksissted. Samt bo-utgifter for studenter som har behov for bosted ved praksisplassen. Praksis for alle. Jeg ønsker at alle studenter skal kunne få en relasjon til næringslivet. Enten ved praksis/utplassering i en bedrift tilknyttet studieretning. Der enn vil få innsyn i jobbhverdagen, og hvordan en typisk arbeidsdag vil se ut. Dette for å få relevant erfaring som kan hjelpe i jobbsøkingsprosessen etter endt utdanning. I tillegg til bedriftsbesøk, der relevante bedrifter og arbeidssteder presenteres.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg er en engasjert, målrettet og ambisiøs student som brenner for å gjøre andre sin hverdag bedre. Gjennom min studietid har jeg erfart forbedringspotensialet ved høgskolen som dagens praksistilbud, og ønsker å gjøre noe med dette for å bedre studiehverdagen til studentene.

Eventuell relevant erfaring
  • Studenttinget (vara) 2017-2018 – deltok på et møte
  • Tillitsvalgt (vara) 2017-2018
  • Dugnadsansvarlig for Studentspretten damer