Maren Gullvåg Aasen

Fullt navn: Maren Gullvåg Aasen
Alder: 23
Campus: Bergen
Studieretning: Grunnskolelærer 5-10
Studieår: 3.

 

 

Stem på meg hvis du ønsker pedagogisk kompetanse hos forelesere, bedre vilkår for praksis, automatisk begrunnelse på eksamen, bedre tilbakemeldinger på arbeidskrav og en Høgskole som ivaretar studentenes rettigheter. Eller hvis du av helt andre grunner tenker at, she is the one!

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Kvalitetssikring av pedagogisk kompetanse hos forelesere, og et minimumskrav av pedagogisk kompetanse blant undervisere på HVL. Krav om relevant praksiserfaring hos forelesere i barnehagelærerutdanningene, grunnskolelærerutdanningene, og i enkelte idrettsfag og Helse- og sosialfag. Grundigere og bedre tilbakemeldinger på arbeidskrav. Tydeligere og tidligere informasjon om utvekslingsmuligheter. Bedre vilkår for praksis når det gjelder reisevei, tilbakebetaling av utlegg og kommunikasjon mellom Praksiskontoret, Høgskolen og praksisskoler.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg er nå på mitt 3. studieår og har opparbeidet meg en del erfaring innenfor studentpolitikk og studentdemokrati. Jeg har lært vanvittig mye av de vervene jeg har hatt, og ønsker å bruke min erfaring og kompetanse på å gjøre studiehverdagen for studentene på HVL ett hakk bedre, om ikke to eller tre. Mitt engasjement har jeg fått utløp for i mange av vervene, og jeg håper nå at neste stoppested for mitt engasjement er fast representant i Studenttinget.

Eventuell relevant erfaring
  • Nestleder i Studentrådet FLKI
  • Studenttinget vara
  • Fast representant Fakultetsrådet FLKI
  • Styremedlem i Pedagogstudentene
  • Fast representant Skikkavurderingsnemnda
  • Språkpolitisk utvalg
  • Regionrådet Midt
  • Utvalg for praksiskompetanse
  • Studieprogramrådet