Mari Ingeborg Bjor Hognestad

Fullt navn: Mari Ingeborg Bjor Hognestad
Alder: 19
Campus: Sogndal
Studieretning: Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, bachelor
Studieår: 1.

 

 

Jeg er motivert, ansvarsfull og opptatt av at menneskene rundt meg skal ha det bra.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Engasjerende og motiverende forelesninger. Forelesere som ikke bare kan fag, men også formidling

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg er en blid og engasjert student, som bryr meg om at menneskene rundt meg har det bra. Jeg er empatisk, ansvarsfull, og har lyst til å være med på å gjøre en forskjell. Det er mye ved HVL som fungerer godt, både faglig og sosialt – samtidig er det viktig å være realistisk og se at det er flere områder som kan, og burde, forbedres. Spesielt er jeg opptatt av at foreleserne ikke bare skal ha gode fagkunnskaper, men også ha gode formidlingsevner. En forelesning burde skape faglig engasjement og motivere til egenarbeid, ikke få oss til å lure på hvorfor vi møtte opp i utgangspunktet.

Jeg er glad i struktur og ting som kan forberedes, organiseres og planlegges. Disse egenskapene gjør meg i stand til å opptre saklig, se flere sider av samme sak og finne kreative løsninger som er til det beste for både enkeltmennesker og flertallet. Selv om jeg har lite studentpolitisk erfaring, mener jeg at jeg har mye å bidra med. Jeg lærer fort, er løsningsorientert og, ikke minst, veldig motivert til å gjøre en innsats for å bedre studenthverdagen vår!

Eventuell relevant erfaring
  • Tillitsvalgt for 1. klasse landskapsplanlegging 18/19
  • Fast representant i Råd for likestilling, mangfald og inkludering (valgt inn ved ST 6/18)
  • Engasjert som frivillig i konfirmantarbeid og annet ungdomsarbeid i Østenstad menighet siden 2015
  • Fått erfaring med å se, vurdere og ta hensyn til ulike behov hos de rundt meg, samt mye planleggingsarbeid, ledelse og møtevirksomhet