Marie Rønnevik

Fullt navn: Marie Rønnevik
Alder: 19
Campus: Bergen
Studieretning: Økonomi og administrasjon
Studieår: 2.

 

 

Jeg er en initiativrik og utadvendt person som vil stille forberedt på møter og ta vervet på alvor. Jeg har en god evne til å kommunisere og vil være en bidragsyter i debatt.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Bedre tilpasset utveksling til studieretning, økt kompetanse i bruk av Canvas blant forelesere. Jeg vil jobbe for å engasjere enda flere studenter til verv ved siden av studiene, samt få ned antall ensomme studenter.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg har engasjert meg mye i foreninger for studentene ved Øk.ad i Bergen og har gjennom diverse verv opparbeidet meg flere god erfaringer. Det har gitt meg et brennende engasjement i studenthverdagen på HVL og jeg vil nå ta del i noe større enn bare Øk.Ad. Gjennom mine tidligere verv har jeg opparbeidet meg mange meninger om saker som kan bedre studiehverdagen for studenter ved HVL.

Jeg er en initiativrik og utadvendt person som har en god struktur i hverdagen. Dersom jeg blir valgt vil jeg stille forberedt ved å opparbeide meg meninger om de saker som skal tas opp og møte med en positiv innstilling. Jeg har en god evne til å kommunisere og vil være en bidragsyter i debatt.

Eventuell relevant erfaring
  • Leder for linjeforeningen for Øk.ad
  • Nestleder i Econa HVL Bergen
  • Elevrådsrepresentant gjennom VGS