Morten Nordvik Hovland

Fullt navn: Morten Nordvik Hovland
Alder: 27
Campus: Haugesund
Studieretning: Økonomi og administrasjon
Studieår: 3.

 

 

Jeg ønsker å være en stemme for studentene vi har i denne regionen. Vi må jobbe for å forbedre de tingene som kan bli bedre, men vi må samtidig verne om de lokale løsningene som vi ser fungerer bra. Dette er hva jeg har gjort gjennom min tid i Studenttinget, og jeg håper jeg får tilliten til å få fortsette.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

I en stor institusjon som HVL kan fort både Stord og Haugesund bli litt små. Jeg er derfor svært opptatt av å verne om de gode tingene som gjøres på lokalt nivå ved disse, samtidig som jeg ønsker å være en sterk stemme for studentene i denne regionen inn til Studenttinget.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg har vært så heldig å få jobbet for studentene ved campus Haugesund i majoriteten av min tid ved HVL, og jeg føler jeg fortsatt har mer å gi. Jeg mener at det er viktig at studentene i Region Sør har en tydelig stemme, slik at vi sikrer at vi beholder det som fungerer bra her i regionen, samtidig som vi skal være åpne for å se til andre regioner vedrørende de ting som kan bli bedre. I forbindelse med fusjonen må studentene komme først, og jeg vil jobbe for at studentene i Region Sør skal bli hørt i den perioden som kommer.

Godt valg!

Eventuell relevant erfaring
  • 2018-d.d. – Representant i Velferdstinget Vest
  • 2017-d.d. – Vararepresentant/Representant i Studenttinget på Vestlandet
  • 2017-2018 – Leder av Økonomistudentenes Forening
  • 2017-2018 – Leder av Studentrådet i Haugesund
  • 2017-2018 – Medlem av Regionrådet i Region Sør
  • 2017-2018 – Vararepresentant i Klagenemnda