Meriem Rahim

Fullt navn: Narges Meriem Mohammad Rahim
Alder: 22
Campus: Haugesund
Studieretning: Sykepleie
Studieår: 2.

 

 

Jeg ønsker å bidra til et studentmiljø som er oppbygget av studentenes perspektiv.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Flere eksamens perioder. Studentenes stemmer skal bli hørt.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg har blitt motivert av medlemmer fra Studenttinget til å melde meg på. Jeg ønsker å representere studentene på HVL.