Randa Kalaji

Fullt navn: Randa Kalaji
Alder: 26
Campus: Bergen
Studieretning: Byggingeniør
Studieår: 1.

 

 

Jeg ønsker å jobbe mot en situasjon der du ikke føler at presset blir for mye slik at du faller av studiet.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Jeg er opptatt av studentenes psykiske helse og velferd, derfor ønsker jeg tilrettelegging av studiedagen slik at det eneste som gjenstår er studentens egen innsats til å nå best mulige resultater. Jeg ønsker også å jobbe for et lettere tilgang til digitale hjelpemidler slik som for eksempel videoopptak av forelesningene.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Stem på meg fordi jeg ønsker å jobbe mot en situasjon der du ikke føler at presset blir for mye slik at du faller av studiet. Jeg har erfaring i fra forskjellige studentarbeid fra før og mener jeg kan gjøre en god jobb hvis anledningen byr seg.

Eventuell relevant erfaring
  • Økonomiansvarlig i fadderstyre, UiT Alta
  • Styremedlem og web manager, ESN Finnmark
  • Tillitsvalgt i klassen
  • Leder, Studentrådet FIN (begynner i januar)