Sebastian Forslund Sanne

Fullt navn: Sebastian Forslund Sanne
Alder: 21
Campus: Bergen
Studieretning: Byggingeniør
Studieår: 1.

 

 

Jeg vil fungere som en forkjemper for meningene til studentene på HVL. Derunder uttrykke kjernesakene deres, og bidra til at alle kan trygt uttrykke seg, uten å bli harselert.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Studenters rettigheter, vil finne flere løsning som gagner og forenkler studentenes hverdag. Starte med saker som forskjellig nivå på forelesere. Per dags dato er nivå variasjonene på forelesningene betraktelig stort. Vil innføre en tilbakemeldings-standard gjennomgående i semesteret for lærerne, så de både kan ta imot innspill fra studentene, og forbedre sin egen tilnærming til hver enkelt forelesning.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

En blid og hyggelig gutt med stort smil om munn. Rettferdig og oppriktig. Viktig for meg at alle rundt meg har det bra, og at hver skoledag skal føles trygg og komfortabel. Alle skal føle at de blir hørt, og at meningene til hver enkelt har en betydning.

Eventuell relevant erfaring
  • Økonimiansvarlig og elevrådsleder for Lambertseter VGS
  • Troppstillitsvalgt i Stridstrenbataljon, kp4