Signe Grindheim

Fullt navn: Signe Grindheim
Alder: 22
Campus: Stord
Studieretning: Barnehagelærer
Studieår: 2.

 

 

Fordi jeg ønsker å jobbe til det beste for alle.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Ressurskutt, studentvelferd og studentmiljø.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Fordi jeg ikke er redd for å si hva jeg mener og jeg ønsker å gjøre det beste for alle studentene.

Eventuell relevant erfaring

Kommunestyre