Sindre Kvam

Fullt navn: Sindre Kvam
Alder: 22
Campus: Haugesund
Studieretning: Nautikk
Studieår: 2.

 

 

Jeg er en person som liker å ta tak i ting så fort som mulig.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Bedre det generelle studentmiljøet, sosialt og faglig.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg er en aktiv person i studentmiljøet på Campus Haugesund, da jeg har i løpet av min studietid har blitt involvert i flere styreverv, både i foreninger og interesseorganisasjoner. Har vært yrkesaktiv i 7 år, derav 4 år med arbeid på skip og sjø. Ser meg selv derfor som en disiplinert, hardt jobbende og rettferdig person, som liker å få saker gjennomført hurtig, men med høy kvalitet.

Eventuell relevant erfaring
  • 1. års representant i interesseorganisasjonen for Nautikk, MAST
  • Materiellansvarlig i Studentersamfunnet i Haugesund
  • Tillitsvalgt i NA-1
  • Nestleder i Studentrådet Campus Haugesund
  • Styremedlem i Velferdsforening i rederiet Rødne
  • Varatillitsvalgt i SKU-sjøoffisersforbundet for Nautikk Campus Haugesund