Solveig Eline Mathiassen

Fullt navn: Solveig Eline Mathiassen
Alder: 20
Campus: Stord
Studieretning: Barnehagelærer
Studieår: 2.

 

 

Stemmer du på meg, så stemmer du på en engasjert, imøtekommende og ansvarsfull student som ønsker å bruke stemmen sin til å tale for studentene. Jeg er ikke redd for å snakke høyt der andre tier og er opptatt av rettferdighet. Dersom jeg blir stemt inn i Studenttinget vil jeg bruke stemmen min til å bedre kvaliteten av utdanningene på HVL for studentene, at færre studenter føler seg alene og de sakene som opptar studentene på Campus Stord.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Studentenes helse, miljø og trivsel, kvalitetssikring av utdanningene på HVL, barnehage- og lærerutdanningene, det som opptar studentene.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg ønsker å jobbe for at studentene først og fremst skal oppleve at de er i et trygt og godt miljø på HVL. Jeg ønsker å jobbe for at færre studenter føler seg alene og usett. Her vil jeg henvende meg til SHot-undersøkelsen 2018 som handler om studentenes helse og trivsel. I denne undersøkelsen viste det seg at 1/3 studenter føler seg ensomme og alene. Dette er noe jeg vil være med på å gjøre noe med. Jeg ønsker også å jobbe for at studentene skal føle seg trygge på at den utdanningen de tar her på HVL, er av kvalitet og gir dem et godt grunnlag når de skal ut i arbeid. En sak som opptar meg veldig nå om dagen er ressurskuttet som vi barnehagelærerstudenter på Stord står opp i mot nå i disse dager. Dette er noe jeg vil gjøre noe med, og sørge for at ikke skjer igjen med flere studenter på HVL!

Eventuell relevant erfaring

Jeg har erfaring i fra Ungdomsrådet i Helse Fonna hvor jeg per dags dato er leder. Selvom jeg engasjerer meg veldig for barn i barnehage og skole, er jeg også engasjert i barn-og unges helsetjenester. I Ungdomsrådet i Helse Fonna jobber vi for å bedre helsetjenesten for barn og unge både på sykehus, BUP og DPS. Ellers er jeg tillitsvalgt i BLU2 profil N på Stord.