Thomas-André Dahl

Fullt navn: Thomas-André Dahl
Alder: 21
Campus: Bergen
Studieretning: Energiingeniør
Studieår: 3.

 

 

Jeg har et brennende engasjement for å gjøre studiehverdagen enklere og har erfaring fra Studenttinget.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Jeg kommer til å jobbe for at studentene får en enklere og mindre stressende studieverdag.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg ønsker å stille til gjenvalg på grunn av at jeg ønsker å fortsette å kunne representere studentene fra Bergen i studenttinget.

Studiehverdagen til studentene ved HVL er noe jeg brenner for og om jeg får gjenvalg kommer jeg til å fortsette å jobbe for at dere som studenter skal få en enklere og mindre stressende studiehverdag, dette betyr at jeg kommer til å jobbe for saker som døgnåpent campus, lettere tilgang på stikkontakter, en høyere kvalitet på canvas og generelt et enklere og bedre studie liv.

Eventuell relevant erfaring

Vara i studenttinget, Leder for Energistudentenes linjeforening og satt i vedtektskomiteén til Studenttinget