Vegar Anthonessen

Fullt navn: Vegar Anthonessen
Alder: 24
Campus: Stord
Studieretning: Barnehagelærer
Studieår: 1.

 

 

Jobbe for studentene, med studentene.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Studentenes trivsel.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Fordi jeg vil jobbe for at alle studenters stemme skal bli hørt, og vil jobbe for at alle skal få best mulig studie mulighet ved HVL.