Yannick Broese van Groenou

Fullt navn: Yannick Broese van Groenou
Alder: 25
Campus: Bergen
Studieretning: Sykepleie
Studieår: 2.

 

 

Jeg fokuserer på videreutvikling av studiekvaliteten hos HVL. Jeg hører på studentenes stemme. Kan diskutere og argumentere. Er samarbeidsvillig. Har en helhetlig innsikt i HVL og studentlivet.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Jeg vil videreutvikle studiekvaliteten på HVL, for at skolen kan tilby det vi trenger for å utvikle oss best mulig, og at vi blir enda mer attraktiv på arbeidsmarkedet når ferdigutdannet. Jeg sier JA til: Døgnåpen lesesal på alle skoledager. Obligatoriske oppfølgingskurs i pedagogikk, didaktikk og bruk av teknologiske hjelpemidler som del av ansettelse i undervisningsstillinger. Forkurs i matematikk for at studenter føler seg tryggere på mattefag og medikamentrening. Skikkelig og standardisert kvalitet for eksamensbegrunnelser. Fremming, og forbeding av forskningsmiljøet på HVL for å motivere studenter å delta i forskning.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

HVL har veldig masse forbedringspotensiale på ulike områder, f.eks studiekvalitet, canvas, fusjonsprosessen, bygget og effektivitet av administrasjonen. Jeg vil fokusere på videreutvikling av studiekvaliteten for at vi studenter får betydelig økt utbytte av å være HVL student, og for at våre sjanser på arbeidsmarkedet øker. Jeg hører på studentenes stemme og snakker ofte med andre for å høre deres meninger.

Jeg har mestret diskusjonsteknikker, og argumenterer positivt, konstruktivt og med respekt, og står åpen for andres sine meninger, synspunkter og perspektiv,. For å få gjennom saker samarbeider jeg gjerne med andre for å ha en sterkere posisjon og for at flest mulig av våre interesser blir ivaretatt.

Jeg har en helheltlig innsikt i HVL, fordi jeg er klar over hva som foregår på studentnivå, vet hva som skjer på lærernivå, har god innsikt i fusjonsprosessen mellom de ulike HVL avdelingene, og jeg kan mye om studentlivet utenom skolen som fast representant i Velferdstinget Vest og Sammen. Denne innsikten kommer til å være svært nyttig i Studenttinget.

Som tidligere UiB student og utdannet fysiker har jeg lært å tenke analytisk, kritisk og logisk. Jeg stiller med mye erfaring fra UiB, spesielt innen forskningsmiljø, og bruker inspirasjon og ideer derfra som kan øke HVL sin kompetanse på dette området.

Eventuell relevant erfaring
  • Fastrepresentant i Velferdstinget Vest
  • Gjenvalgt tillitsvalgt i klassen
  • Gjenvalgt fagutvalgt i klassen
  • Leder for et studenthus i Bergen
  • Tidligere UiB student
  • Styremedlem i et selskap
  • Studentrådets representant på avdelingsrådsmøte.