Yidnekatchew Bekele

Fullt navn: Yidnekatchew Bekele
Alder: 35
Campus: Haugesund
Studieretning: Sjukepleie
Studieår: 2.

 

 

Kunne bidra for mangfoldet.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Bidra til at økt antall studenter som starter, fullfører studiet.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Inspirasjon til deg som synes at å fullføre høyskolen er vanskelig.

Eventuell relevant erfaring

Jobbet som helsefagarbeider for 8 år i Haugesund kommune, jobbet som kontormedarbeider ved Statoil Kårstø (Equinor) for 5 år.