Lars Emil Mossefinn

Alder: 23

Studieprogram: Økonomi og administrasjon

Studieår: 2.

Studiested: Haugesund

Stiller til: Medlem av arbeidsutvalget

Førstevalg: Haugesund 30%

Andrevalg: Haugesund 30%

Fortell hvorfor du stiller til valg, og hvilke egenskaper som vil gjøre deg til et godt medlem av arbeidsutvalget

Jeg har vært med i lokalpolitikken her i region sør. Jeg har kjennskap til den lokale regionen om hvordan den fungerer. Jeg liker godt å jobbe i team og jobber godt selvstendig og ønsker å gjøre region sør mer synlig.

Eventuell relevant erfaring

  • Studentrådsleder
  • Sekretær
  • Røde Kors
  • Jobb