Marie Charlotte Moilanen Kettunen

Alder: 22

Studieprogram: Nautikk

Studieår: 3.

Studiested: Haugesund

Stiller til: Medlem av arbeidsutvalget

Førstevalg: Haugesund 100%

Andrevalg: Haugesund 30%

Marie Charlotte Kettunen

Fortell hvorfor du stiller til valg, og hvilke egenskaper som vil gjøre deg til et godt medlem av arbeidsutvalget

Jeg ønsker å stille som kandidat til Arbeidsutvalget ved Studenttinget da jeg ønsker å jobbe for at studentene ved HVL skal ha en så god studenttilværelse som mulig. Gjennom de vervene og stillingene jeg har hatt har jeg arbeidet for å skape et godt studentmiljø ved campus Haugesund, og jeg ser på dette vervet som en mulighet til å steppe opp ytterligere og gjøre enda mer for å gjøre HVL til den attraktive høgskolen den kan være.

I min tid som student ved HVL campus Haugesund har jeg sittet som både web- og markedsføringsansvarlig og leder for linjeforeningen, MAST, ved nautikk. I disse vervene fikk jeg erfaring med å både markedsføre og arrangere arrangementer for studentene, som både bidro til å skape et samhold mellom studentene, bl.a. gjennom en tur til Utsira, og introduserte dem for potensielle fremtidige arbeidsgivere, gjennom Karrieredagen. Jeg satt også som sekretær i Studentersamfunnet i Haugesund i Ole Henrik Bachs periode som leder, hvor Studentersamfunnet flyttet inn i nye lokaler, og hvor man la grunnlaget for veksten i oppmøte av studenter som Stødden nå ser på torsdager.

Jeg har også vært ansatt som studentambassadør for HVL fra 2016 til 2018, hvor jeg bl.a. stod på stand for å presentere HVL for både videregående elever og andre som vurderte å ta høgere utdanning. Det å gjøre meg tilgjengelig for studenter, engasjere og rekruttere, hjelpe dem med hva de trenger og gi dem informasjon de ting de har nytte av er noe jeg alltid har trivdes godt med. Den imøtekommende innstillingen, som det å stå på stand innebærer, er også en holdning jeg har i stillingen min i Kaffebaren på campus, hvor vi alltid tar imot studentene med et smil og gjør vårt beste for å gi dem en liten pause fra en hektisk studiehverdag.

Som medlem i AU vil jeg jobbe for at støtte opp om det engasjementet vi har i Region Sør, og arbeide for å rekruttere flere studenter til å påta seg verv. Jeg ønsker å representere Studenttinget på en måte som bygger tillit hos studentene, og presenterer Studenttinget som en aktør som spiller på lag med både studenter, organisasjoner, foreninger og studentråd. Som person er jeg både utadvendt og sosial, og dette er egenskaper jeg tror kommer til å komme godt med for å følge opp tradisjonen med en åpen dør og en nær kontakt med det lokale engasjementet.

Eventuell relevant erfaring

  • Web- og markedsansvarlig i MAST
  • Maritime Studenter
  • Leder i MAST
  • Maritime Studenter
  • Sekretær i Studentersamfunnet i Haugesund
  • Studentambassadør for HVL