Om oss

Studenttinget på Vestlandet

Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Studenttinget er et lovfestet organ som skal ivareta studentene ved HVL sine interesser og fremme studentenes synspunkter opp mot HVLs ledelse, styret og andre aktuelle aktører. For å kunne ivareta studentenes interesser på en best mulig måte har Studenttinget organisert seg på følgende måte:

Studenttinget

Studenttinget på Vestlandet og de 20 representantene som sitter her kan på mange måter sammenlignes med Stortinget og deres bestemmende makt. Representantene i STVL velges ved urnevalg ved hver region hver senhøst, og sitter for et år av gangen. STVL møtes ca. seks ganger i året der man blant annet behandler, og fatter vedtak i saker som angår studentene ved HVL og velger studenter til sentrale råd, styrer og utvalg, samt svarer på høringer i universitets- og høyskolesektoren. Klikk på boksen under for en oversikt over Studenttingets representanter for 2018.

Faste representanter

Liste over valgte representanter for Studenttinget på Vestlandet 2018.

Bjørn Olav Østby (22), Bergen, Øk.Adm.
Cecilie Fredheim (23), Stord, GLU 5-10
Ellisiv Førde Holmstrøm (27), Bergen, Master i Samfunnsarbeid
Henriette Prestårhus Magnussen (24), Bergen, GLU 1-7
Jesper Krusell (23), Haugesund, Branningeniør
Joakim Sunde Fossheim (25), Sogndal, GLU 1-7
Jonas Hagsæther Røthe (21), Haugesund, Maskiningeniør
Jonathan Andersen (21), Stord, Sykepleier
Julian Hemmingsen (22), Sogndal, Fornybar Energi
Kristoffer Frøyen (24), Sogndal, GLU 1-7
Line Stenberg (22), Haugesund, Nautikk
Maria Celine Skjelberg (21), Bergen, Byggingeniør
Mikael Sebastian Husevik (27), Bergen, GLU 5-10
Odin Einarsønn Karlsen (25), Førde, Energi, Elkraft og Miljø
Øyvind Hatland (30), Bergen, Kommunikasjonsingeniør
Pia Oline Lilleskare Lunde (22), Bergen, GLU 1-7
Rikke Bratt Børsting (25), Bergen, Fysioterapi
Silje Eldegard (21), Bergen, GLU 1-7
Stian Farestveit Kjenes (20), Bergen, Øk.Adm
Synne Melve Sulen (26), Førde, Sykepleier

Varaliste

Nord

 1. Celin Stordahl (Sogndal)
 2. Camilla Hatland (Sogndal)
 3. Emma Wolden Bersagel (Sogndal)
 4. Paulina Zaremba (Sogndal)
 5. Malin Hassum (Sogndal)
 6. Marita Helland (Sogndal)
 7. Ida Grønstøl Hauge (Førde)
 8. Helene Sylvarnes (Førde)

Midt

 1. Benjamin Johan Madsen (Bergen)
 2. Tommy Steindal Tobiassen (Bergen)
 3. Pedram Sabzehie (Bergen)
 4. Anna Sæbø Nøstbakken (Bergen)
 5. Helene Aarrestad (Bergen)
 6. Lilly Veim Eikje (Bergen)
 7. Kristin Svanholm (Bergen)
 8. Maren Gullvåg Aasen (Bergen)
 9. Israt Jahan Begum (Bergen)
 10. Yannick Alexander Broese van Groenou (Bergen)
 11. Thomas-André Dahl (Bergen)
 12. Thomas Reite (Bergen)
 13. David Wefring Osen (Bergen)
 14. Line Dale Fonnes (Bergen)
 15. Bettina Henriette Strand Vik (Bergen)
 16. Alexandra Jellestad (Bergen)

Sør

 1. Morten Nordvik Hovland (Haugesund)
 2. Morten Knoph Svestad (Stord)
 3. Vilde Andrea Knutsen (Haugesund)
 4. Martin Dragland Granum (Haugesund)
 5. Johannes Ellingsen (Stord)
 6. Alexander Selsvik (Haugesund)
 7. Petter Haukaas Dyngeland (Stord)
 8. Sigmund Stokken (Stord)

ARBEIDSUTVALGET

Der Studenttinget kan sammenlignes med Stortinget, kan arbeidsutvalget til Studenttinget på Vestlandet sammenlignes med regjeringen. Studenttinget er det bestemmende organ, mens arbeidsutvalget er det utøvende organ. Arbeidsutvalget består av syv studenter som jobber med å gjennomføre politikken og sakene som er blitt vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass i de ulike regionene for å opprettholde kontakten med alle studiestedene ved HVL.

RÅD, STYRER OG UTVALG VED HVL

I alle råd, styrer og utvalg som tildeles beslutningsmyndighet ved HVL skal studentene utgjøre minimum 20 % av de stemmeberettigede. Studenttinget er valgforsamling til de sentrale, råd, styrer og utvalg, og er de som organiserer og velger studentrepresentanter til disse utvalgene. Studenttinget velger blant annet studenter til Høgskulestyret, det sentrale læringsmiljøutvalget, forsknings- og utdanningsutvalget, skikkethetsnemda, klagenemda m.m.

Samarbeidspartnere

Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved HVL og skal representere studentene ved HVL sine interesser også inn mot tilstøtende organisasjoner. STVL er blant annet medlem i Velferdstinget Vest og Norsk studentorganisasjon.

VELFERDSTINGET VEST

Velferdstinget Vest er det studentpolitiske organet som jobber med velferdspolitikk for alle studentene på Vestlandet. Siden de fleste høyere utdanningsinstitusjonene har valgt å organisere sitt velferdstilbud gjennom Studentsamskipnaden Sammen har også studentene gått sammen og opprettet et organ som kan fremme alle studentene på Vestlandets velferdsbehov opp mot Sammen, kommunene og fylkeskommunene. Mer informasjon om Velferdstinget Vest finner du her.

NORSK STUDENTORGANISASJON

Norsk Studentorganisasjon(NSO) er den nasjonale studentpolitiske organisasjonen som jobber opp mot Stortinget, Regjeringen, NOKUT og andre nasjonale aktører innenfor høyere utdanning. STVL er et lokallag under NSO og sender hvert år delegater til NSOs ledersamlinger og årsmøte. På samme måte som STVL er valgforsamling for styrer, råd og utvalg ved Høgskulen, er NSO valgforsamling for nasjonale styrer, råd og utvalg. Mer informasjon om NSO og verv som er oppe til valg finner du her.