Bjørn Olav Østby (22), Bergen, Øk.Adm.

Navn: Bjørn Olav Østby

Alder: 22 år
Studiested:
Bergen
Studie:
Økonomi og administrasjon
Studieår:
2

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Jeg er opptatt av at vår hverdag som studenter skal bli mest mulig tilrettelagt slik at vi får mest mulig igjen for tiden vi bruker på studier. Jeg er opptatt av at våre rettigheter som studenter blir ivaretatt av høyskolen og at Studenttinget bidrar til å problematisere utfordringer som er viktige for oss studenter. Jeg mener Studenttinget har et viktig ansvar i å representere studentene ved HVL sine interesser i møte med ledelsen og andre som er med å påvirke vår hverdag som studenter. Jeg tror vår stemme i Studenttinget kan gjøre en forskjell. Høyskolen har en egeninteresse av at vi skal trives i studiene og gjøre det bra på eksamen. Derfor tror jeg det er mulig å finne løsninger på utfordringer som vil være til fordel for både høyskolen og oss studenter.

Av konkrete saker er jeg opptatt av at våre interesser som studenter blir ivaretatt gjennom fusjonsprosessen og at vi klarer å etablere strukturer i studentdemokratiet som effektivt klarer å håndtere aktuelle saker. Jeg ønsker meg videoopptak av alle forelesninger. Jeg ønsker med digitale standardiserte systemer for alle prosesser, inkludert midtveisevaluering. Jeg ønsker meg frister for publisering av litteraturlister og elektronisk tilgang til pensumlitteratur. Jeg ønsker meg en enklere studiehverdag for alle studenter ved HVL som kan kombineres med et liv utenfor studiene. Studenttinget har store muligheter for å gripe inn i aktuelle saker og gjøre en forskjell for alle oss som studerer ved Høgskulen på Vestlandet.

Relevant erfaring:

  • Vararepresentant til Studenttinget på Vestlandet
  • Vararepresentant til Høyskolestyret ved HVL
  • Vararepresentant til Velferdstinget Vest
  • Studentrepresentant i avdeling for ingeniør- og økonomifag
  • Nestleder i Linjeforeningen for økonomi og administrasjon
  • Troppstillitsvalgt i Hans Majestet Kongens Garde
  • Vararepresentant i Ski kommunestyre

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Folk skal stemme på meg fordi jeg har et brennende ønske om å gjøre studiene til en god opplevelse for alle studenter ved HVL. Jeg har en del erfaring fra tidligere og mener jeg har de forutsetningene for å gjøre en god jobb. Jeg er en person som liker veldig godt å jobbe med politikk og er innstilt på å gjøre en innsats også den kommende perioden i Studenttinget.