Cecilie Fredheim (23), Stord, GLU 5-10

Navn: Cecilie Fredheim

Alder: 23 år
Studiested:
Stord
Studie:
GLU 5 – 10
Studieår:
4

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Eg ønsker å jobbe for at alle studenter ved HVL skal ha det best mulig i studietiden. 

Relevant erfaring:

  • Studentersamfundet Stord 2014-d.d
  • Studentparlamentet v/HSH 2015-2016
  • Høgskolestyret v/HSH høsten 2016
  • Interimsstyret v/ HVL høsten 2016
  • Fusjonskomiteen til STVL vinteren 2016/2017
  • Høgskulestyret v/HVL 2017-d.d
  • Representant i Studenttinget 2017
  • Delegat, NSOs landsmøte 2017

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Eg stiller til valg fordi eg ønsker at studentane i region Sør (Stord/Haugesund) skal ha ei tydelig og stødig stemme i Studenttinget. Eg ser på det som viktig at alle regionar er representert, og har reell mulighet til å påverke sakar som kjem opp i Studenttinget. Det er viktig at ein har personar som er motivert, engasjert og som har erfaring med liknande type arbeid. Og det er her eg kjem inn! Via mitt engasjement i ulike utval har eg opparbeida meg ei forståing for høgskulen som organisasjon, og korleis studentdemokratiet fungerer. Eg har god kontroll på sentrale styringsdokument, har kjennskap til ulike prosessar og har etterkvart opparbeida meg eit solid nettverk innanfor organsiasjonsarbeid. Kombinert med min sterke motivasjon for at også studentar i region Sør skal kunne bli høyrt, ser eg på meg sjølv som ein god kandidat. Eg håper du gjer det samme, eg stiller til valg for å fremme dine synspunkt!