Ellisiv Førde Holmstrøm (27), Bergen, Master i Samfunnsarbeid

Navn: Ellisiv Førde Holmstrøm


Alder:
27 år
Studiested:
Bergen
Studie:
Master i samfunnsarbeid
Studieår:
1

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Jeg ønsker å jobbe for de saker som studentene selv mener preger dem. Søndagsåpent campus (Bergen)? Kvalitet på studiet? You name it – I’ll make it my case!

Relevant erfaring:
Sittet 1 år i Studenttinget. Vært tillitsvalgt og fagutvalg på bachelor i folkehelse (jobbet hardt for å forbedre kvaliteten på studiet). Er for tiden representant i Velferdstinget og sitter også som tillitsvalgt for masterklassen vår.

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Jeg ønsker å fortsette å være studentenes stemme og arbeide for et godt samhold mellom campusene og de mange tusen studentene vi har her på Høgskolen på Vestlandet.. Jeg ser på meg selv som en engasjert, positiv og viljesterk person, med god samarbeidsevne. Gjennom arbeidet etter fusjonen, og første året på Studenttinget, er jeg ennå ikke klar for å gi meg! Jeg vet hvordan det er å kjempe for et lite studie, forbedre kvaliteten og få det på kartet (og det har jeg klart, med god hjelp!). Den innsatsen jeg har gjort tidligere er jeg klar for å doble i neste runde. Det ALLER viktigste er at du bruker stemmeretten din! Godt valg.