Joakim Sunde Fossheim (25), Sogndal, GLU 1-7

Navn: Joakim Sunde Fossheim


Alder:
25 år
Studiested:
Sogndal
Studie:
GLU 1 – 7
Studieår:
2

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Gratis praksis, ikkje obligatorisk undervisning, færre og meir gjennomførte arbeidskrav, læringsmiljø.

Relevant erfaring:
– Studenttinget
– Studentparlamentet
– Studentrådsleiar
– Regionrådet, region nord
– Økonomiansvarleg i Pedagogstudentane (nyleg valt inn)

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Om eg blir valt er dette prioritet en. Det er her motivasjonen min ligger. Eg vil alltid stille førebudd til møta og jobbe med saker studentane vil eg skal ta med til møta i forkant av desse.  Ellers har eg sete som representant i Studenttinget. Dette inneber at eg kjenner til vedtektene og andre styringsdokument Studenttinget føljer. Eg vil med andre ord være klar med første resolusjon allereie til første møte (gratis praksis for alle) Denne er eg trygg på å få eit vedtak på. Vidare vil eg jobbe med saker gjeldande studentane lokalt i Sogndal og Førde. Eit konkret døme er reglar for booking av grupperom. Her meinar eg at vi må ha ulike reglar for booking på dei ulike campusa, grunna ulikt antal studentar og grupperom.
Om det er noko dokker lurar på er det berre å spørje!