Jonas Hagsæther Røthe (21), Haugesund, Maskiningeniør

Navn: Jonas Hagsæther Røthe

Alder: 21 år
Studiested:
Haugesund
Studie:
Maskiningeniør
Studieår:
2

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Jeg ønsker at man ikke skal trenge å ta konte-eksamen samtidig som de vanlige eksamenene i studieløpet. De som er uheldig på en eksamen må da legge til enda en eksamen i en stressende og vanskelig eksamensperiode.

Jobbe for å få inn forelesere som både er engasjerte og flinke til å lære vekk. Samtidig få vekk de foreleserne som ikke kan formidle sitt pensum.

Relevant erfaring:
Er tillitsvalgt for min klasse på høyskolen. Sitter i tilsettingsutvalget for forsknings- og forelesningsstillinger for Region Sør. Har vært elevrådsleder på videregående.

Hvorfor skal folk stemme på deg?
De som vet hvem jeg er vil si jeg er en empatisk person som virkelig bryr meg om mine medstudenter. Ved å stemme på meg, gir du meg sjansen til å jobbe for deg i det høyeste organet en student kan ha. Jeg vil gjøre studietiden din og til de fremtidige studentene på HVL så bra som mulig.