Jonathan Andersen (21), Stord, Sykepleier

Navn: Jonathan Andersen


Alder:
21 år
Studiested:
Stord
Studie:
Sykepleie
Studieår:
1

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Jeg syntes det er viktig med et sosialt og aktivt studentmiljø i og utenfor studiet. Dette vil smitte over på et sosialt og faglig læringsmiljø som vil øke studenters prestasjoner og trivsel på studiet. Viktig er det også at studentene er i fokus og at deres stemme blir hørt.

Relevant erfaring:
Tidligere tillitsvalgtordningen i Forsvaret, tillitsvalgt for 1. år sykepleie og studentambassadør for HVL 2017/2018

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Jeg bryr meg og lytter til studentene og er opptatt av at de skal trives faglig og sosialt. Med mine erfaringer og kunnskaper, ser jeg på meg selv som en person som kan bidra til å gjøre hverdagen til studentene bedre. Det som betyr noe for meg er at alle studentene skal ha det bra til enhver tid. Jeg vil fremheve og representere alle saker på best mulig måte, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å få saker igjennom.