Julian Hemmingsen (22), Sogndal, Fornybar Energi

Navn: Julian Hemmingsen


Alder:
22 år
Studiested:
Sogndal
Studie:
Fornybar Energi
Studieår: 2

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Jeg ønsker å utvide praksisordningen til flere studier enn det som er tilbudt i dag. I tillegg vil jeg forbedre den eksisterende praksisordningen, spesielt når det gjelder plasseringen av studentene og logistikken rundt det. Det er også to saker som Studenttinget allerede jobber med, som engasjerer meg mye. Det første er at studenter på bachelornivå skal få mer deltakelse i forskningsarbeidet som blir gjort på høyskolen. Det andre er at det skal utarbeides sensorveiledning for alle sensorer ved eksamensretting, og at dette i all grad skal praktiseres. Det vil bidra til en mer stabil, og en mer riktig evaluering av eksamen. Dersom jeg blir valgt inn i Studenttinget, gleder jeg meg til å jobbe videre med blant annet dette.

Relevant erfaring:
Jeg har tidligere sittet i elevrådsstyret ved Bergen Maritime VGS der jeg samarbeidet med Elevorganisasjonen i Hordaland. I tillegg er jeg for tiden fakultetsansvarlig for AIN i Studentrådet for HVL – Sogndal.

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Som representant i Studenttinget skal man snakke studentenes sak. Da er det viktig at man klarer å engasjere seg i alle saker, også de sakene man selv ikke brenner for i utgangspunktet. Dette er noe jeg selv mener at jeg er flink til.  Jeg blir veldig motivert til å få igjennom de endringer og vedtak som gjør skolegangen vår best mulig, og gir meg ikke uten kamp.