Kristoffer Frøyen (24), Sogndal, GLU 1-7

Navn: Kristoffer Frøyen


Alder:
24 år
Studiested:
Sogndal
Studie:
GLU 1 – 7
Studieår:
2

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
– Trivsel –> Fritids tilbud
– Gratis praksis
– Student engasjement
– Studentmedverknad
– Læringsmiljø

Relevant erfaring:
– Studenttinget
– Lokallagsleiar Pedagog Studentane
– Regionrådet, region nord

Hvorfor skal folk stemme på deg?
No har eg sete i studenttinget frå sin oppstart i 2016. Derfor har eg fått god orginatorisk innsikt i både studenttinget og HVL. Dette gjer meg gode forutsetningar for å kunne jobbe vidare med saker. For meg er trivsel for studentane viktig, skal vi som studentar prestere best mogeleg må vi trivast med det vi studerar og der vi studerar. Eg tør å snakke, og eg har ei klar stemme i debatten. Håpar at du tar kontakt med meg om det er noko du måtte lure på.

Mvh
Kristoffer Frøyen