Line Stenberg (22), Haugesund, Nautikk

Navn: Line Stenberg

Alder: 22 år
Studiested:
Haugesund
Studie:
Nautikk
Studieår:
2

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
En bedre skole der studentene kan være med å bestemme. Mer kvalitet på forelesningene og bedre forhold rundt eksamen.

Relevant erfaring:

  • Leder for seilgruppen i Studkick
  • Nest-leder for MAST (Maritime Studenter)
  • Var også med på Giraturen 2017.

Hvorfor skal folk stemme på deg?
 Jeg engasjerer meg veldig mye for studentmiljøet og er opptatt av å øke trivselen for studentene. Jeg ønsker å fremme studentenes påvirkningskraft på skolen for et bedre læringsutbytte.