Maria Celine Skjelberg (21), Bergen, Byggingeniør

Navn: Maria Celine Skjelberg

Alder: 21 år
Studiested:
Bergen
Studie:
Byggingienør
Studieår:
2

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Ville det ikke vært deilig å hatt flere stikkontakter, lengre åpningstider og større utvalg av vegetarretter i kantinen? Dette mener jeg er viktige saker! Det er for få stikkontakter tilgjengelig, noe som kan være slitsomt når du må lade pcen et annet sted enn der du sitter. Da taper man effektiv lesetid, eller bryter opp arbeidskonsentrasjonen, og må kanskje holde et ekstra øye med pcen hvis man er redd for å få verdier frastjålet. Fasilitetene er ikke i orden, når det ikke er nok stikkontakter. Denne saken brenner jeg for, og håper å kunne finne løsninger på dette hvis jeg får muligheten til å bli en representant i Studenttinget. I tillegg mener jeg at det kunne vært lengre åpningstider og at det er relativt få sitteplasser ifht antall studenter, spesielt i eksamensperioden.

Relevant erfaring:

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Jeg ønsker å stille til Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet. Jeg synes det er viktig å ivareta studentene sine interesser og forventninger til skolen, samtidig som at studentene skal ha en knallbra studietid.

Jeg håper å kunne ta del i og påvirke viktige og relevante saker, som studentene har lyst til å forbedre eller endre på. Det virker utrolig spennende å få lov til å kunne være studentenes stemme, og få kunne kjempe for studentenes rettigheter.