Mikael Sebastian Husevik (27), Bergen, GLU 5-10

Navn: Mikael Sebastian Husevik

Alder: 27 år
Studiested:
Bergen
Studie:
Lærer 5-10 matematikk
Studieår:
3

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Automatisk begrunnelse på eksamen og utvidede åpningstider på studiestedene.

 Relevant erfaring:
Tidligere vara i studentparlamentet, og økonomiansvarlig i studentrådsstyret på 3. året på rad.

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Jeg er engasjert og nøyaktig og ikke redd for å si min mening.