Øyvind Hatland (30), Bergen, Kommunikasjonsingeniør

Navn: Øyvind Hatland


Alder:
30 år
Studiested:
Bergen
Studie:
Kommunikasjonsingeniør
Studieår:
3

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:

* Automatisk begrunnelse på eksamenskarakteren
* Bedre arbeidsmiljø for oss studenter

En eksamen skal ikke bare være en test på hvor godt du har pugget pensum, det burde være en del av læringen du har i faget. Med en begrunnelse på karakteren kan du både lære hva du gjorde riktig / galt, og forstå bedre hvorfor du fikk den karakteren. Jeg vil jobbe for at Studenttinget iverksetter kampanjer, opplyser oss studenter om muligheten for begrunnelse, og setter dette på agendaen til høgskolen. For å kunne studere er du som student avhengig av et godt arbeids- og læringsmiljø. Her har høgskolen noen punkter de kan bli bedre på, mildt sagt. Jeg vil jobbe for å få studenter til å utføre tilsynsrunder (dette gjøres ikke av studenter idag) der man måler støy, lysforhold og andre relevante faktorer. Skal vi få et bedre arbeids- og læringsmiljø må vi si konkret til høgskolen hva vi vil ha. Dette mener jeg er den beste måten vi kan påvirke høgskolen.
Lenge leve studentstemmen, godt valg!

Relevant erfaring:
Ja, jeg har tidligere jobbet på fulltid for Studenttinget (AU), sittet i en rekke råd og utvalg, og er ordstyrer for SP-UiB. Plenty med erfaring altså!

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Fordi jeg er dyktig, pragmatisk og løsningsorientert, men mest av alt fordi jeg elsker å nerde med studentpolitikk.