Pia Oline Lilleskare Lunde (22), Bergen, GLU 1-7

Navn: Pia Oline Lilleskare Lunde

Alder: 22 år
Studiested:
Bergen
Studie:
GLU 1 – 7
Studieår:
4

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Læringsmiljø (Gode forutsetninger for studentens faglige og sosiale utvikling).
Internasjonalisering (Bredere utvalg av utvekslingsavtaler, og internasjonalisering av Høgskolen)

Relevant erfaring:
2013-2016: Internasjonalt ansvarlig, Studentparlamentet ved HiB.
+ (Deltagelse på SAIHs årsmøte 2015 og 2016).
2014-2018: Representant i Læringsmiljøutvalget, Høgskolen på Vestlandet.
+ (Arbeidsgruppe for strategisk plan.)
+ (Arbeidsgruppe for ruspolicy.)
2016-2017: Representant – Campus Bergen, Studenttinget ved HVL.
+ (Tillitsvalgt for 2016/2017).
2016-2017: Leder av Studentrådet, fakultet for lærerutdanning.
2017-2018: Nestleder – Internasjonal komité, Norsk Studentorganisasjon.
+ (Deltagelse på landsmøte i 2016 og 2017).

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Har du en dag gått på skolen og grupperommene er fullbooket, maten i kantinen er dyr, du må sitte på gangen hvor det er kaldt, og du lurer på hvor i skogens navn det finnes stikkontakt du kan putte laderen din i? Jeg og. Mange ganger. Derfor skal du stemme på meg ved årets Studenttingsvalg. Jeg har en bred erfaring i Høgskolesektoren, og denne styrker meg til å kunne representere dere på den beste måten. Det er ikke noe jeg kunne tenke meg å gjøre, det er noe jeg absolutt brenner for. Studenttinget gir oss muligheten til å kunne påvirke både store og små saker, i tillegg til å få innflytelse i flere råd og utvalg. Det hadde vært meg en ære å bli gjenvalgt til dette.
Godt valg!