Silje Eldegard (21), Bergen, GLU 1-7

Navn: Silje Eldegard


Alder:
21 år
Studiested:
Bergen
Studie:
GLU 1 – 7
Studieår:
1

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Jeg vil arbeide for et forutsigbart studieløp, der beskjeder, planer og frister gitt fra HVL må være tydelige og gitt i god tid slik at man har mulighet til å innrette seg. Dårlig planlegging eller misforståelser mellom de tilsatte på HVL skal ikke gå utover studentene. Videre vil jeg arbeide for at mylderet av informasjon som gjelder studenters rettigheter, plikter og tilbud skal være lettere tilgjengelig samt lettere å orientere seg i.

Relevant erfaring:
– Elevrådsrepresentant Valler vgs.
– Pr-sjef skolerevy

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Stem på meg om du vil ha en på innsiden som arbeider for en trygg, inkluderende og god studietilværelse for alle og som vil sikre at HVLs fokus er å legge best mulig til rette for studentene som går her.