Stian Farestveit Kjenes (20), Bergen, Øk.Adm

Navn: Stian Farestveit Kjenes


Alder:
20 år
Studiested:
Bergen
Studie:
Økonomi og administrasjon
Studieår:
2

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Jeg ønsker å jobbe for at studenter sine rettigheter ivaretas av skolen. Spesielt har jeg oppfatningen av at studenter ikke får kontakt med forelesere om viktige saker, og vil kjempe for en ordning som bedre lar studenter kontakte forelesere, og at de faktisk lytter til behov hos studentmassen. En annen kjernesak er grupperom, for slik ordningen er i dag, er det vanskelig å skaffe grupperom spesielt i eksamensperioder, da forelesere booker rom lang tid i forveien. Ellers er jeg åpen for forslag til saker som jeg kan ta opp.

Relevant erfaring:
Studenttingsvara 2017 (var på 2 møter), satt meg litt inn i hvordan studentpolitikken virker. Har også erfaring som økonomiansvarlig i SRAIØ 2017.

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Jeg brenner for studentenes saker, og vil aktivt lytte dersom studenter har noe på hjertet. Jeg har tid, og den ønsker jeg å dedikere til å kjempe for saker som er viktige for studentenes velvære på HVL. Jeg har også en personlig motivasjon for å stille fordi at de 2 varamøtene hadde en god virkning på meg, og jeg ønsker muligheten til videre å utvikle kunnskaper om studentpolitikken.