Synne Melve Sulen (26), Førde, Sykepleier

Navn: Synne Melve Sulen

Alder: 26 år
Studiested:
Førde
Studie:
Sykepleier
Studieår:
2

Saker du brenner for, og hva du ønsker å jobbe for:
Studiefinansiering, fagleg og pedagogisk utdanning, sosiale utfordringar for studentar, studentsamfunn, kvalitet på praksis i studier, tilbod om utveksling for studentar, faglege debattar for studentar.

Relevant erfaring:
Elevråd, Elevrepresentant vgs Hordaland Fylkeskommune.

Hvorfor skal folk stemme på deg?
Folk skal stemme på meg fordi eg er god på å lytte, samt drøfte problemstillingar og formidle dei vidare. Eg er kreativ på måtar å løyse problem. Eg er ikkje redd for å sei kva eg meinar. Eg er aktiv i studentmiljøet. Eg vil også nemne at eg skriv nynorsk, og at eg kjem frå Voss – gode grunnar dei og.