Representanter i Studenttinget 2019

Faste representanter

Region sør
Kristina Ersland, Martine Ottesen Antonsen, Ole Henrik Bach, Morten Nordvik Hovland, Meriem Rahim

Region midt
Henrik Tjore, Anna Sæbø Nøstbakken, Maren Gullvåg Aasen
Silje Eldegard, Thomas-André Dahl, Bettina Henriette Strand Vik, Marie Rønnevik, Katrine Lie Strandnos, Yannick Broese van Groenou, Karianne Fiske

Region nord
Kristoffer Frøyen, Joakim Sunde Fossheim, Bendik Bjelke, Helene Sylvarnes, Bjarne Kattenberg

Vararepresentanter

Region sør
1. Emilie Øgård Hansen, 2. Cecilie Fredheim, 3. Solveig Eline Mathiassen, 4. Line Stenberg, 5. Sindre Kvam, 6. Lars Emil Mossefinn, 7. Vegar Anthonessen, 8. Yidnekatchew Bekele

Region midt
1. Lilly Veim Eikje, 2. Henriette Magnussen, 3. Sebastian Forslund Sanne, 4. Kristine Sævig Frantzen, 5. Randa Kalaji, 6. Camilla Børhaug, 7. Narin Fjæreide

Region nord
1. Mari Ingeborg Bjor Hognestad, 2. Emma Wolden Bersagel, 3. Noel-Sophie Schneider, 4. Malin Hassum, 5. Jørgen Hammer, 6. Johannes M. Knudsen, 7. Fredrik Sørensen