AU-valget 2019

Neste års arbeidsutvalg skal snart velges. Det er Studenttinget på Vestlandet som skal velge de nye medlemmene og lederen, og valget skjer på Studenttingsmøtet ST3 i Bergen, lørdag 27. april. Nedenfor finner du årets kandidater. Denne oversikten oppdateres fortløpende. Hva er arbeidsutvalget? Arbeidsutvalget består av syv studenter fra HVL som jobber med politikk og saker som er vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass ved alle campus og er tett på studiemiljøene ved HVL. Hva er fristen for å…

Les videre

Bli med og engasjer deg for studentenes beste!

Vil du ha et av de kjekkeste og mest verdifulle vervene du kan ha som student? Har du gode tanker om hva som kan gjøre hverdagen bedre for studenter ved HVL? Nå har du muligheten til å jobbe med å fremme studentene sine hjertesaker. Still til valg! I slutten av april skal det velges både nytt arbeidsutvalg og studentrepresentanter til høgskolestyret, samt mange andre viktige verv! Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget består av syv studenter fra HVL som jobber med å gjennomføre politikk…

Les videre

Studenttinget på Vestlandet 2019 er valgt!

Den siste uken har det vært arrangert valg til Studenttinget på Vestlandet for 2019. Vi gratulerer alle kandidater med en vel gjennomført valguke, og takker for både engasjement og innsats! Valget til studenttinget endte opp med en valgoppslutningen på 10,44%, herunder 12% i region sør, 11% i region midt og 8% i region nord. Av alle de dyktige kandidatene som stilte til valg, endte valgresultatet som følger: Region sør Faste representanter: Kristina Ersland, Martine Ottesen Antonsen, Ole Henrik Bach, Morten Nordvik Hovland,…

Les videre

Studenttingsvalget 2018

Representantene til Studenttinget for kalenderåret 2019 skal nå velges. Det er studentene ved Høgskulen som skal velge de nye representantene. Valget skjer fra torsdag 15. november, og varer i én uke. Valget skjer gjennom individuell link, som alle studenter på HVL mottar i sin studentmail i løpet av torsdag 15. november. Lenke til studentmail: https://outlook.com/stud.hvl.no I mellomtiden kan du se gjennom kandidatene her, og tenke over hvem du vil stemme på. Du kan kun stemme på kandidater fra den regionen du selv…

Les videre

Still til Studenttingsvalget!

Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Vi jobber for å iverata studentenes interesser, og fremme dette opp mot ledelsen i HVL og andre aktuelle aktører. STVL har 20 faste representanter, og kan på mange måter sammenlignes med Stortinget og deres bestemmende makt. Studenttinget møtes ca. seks ganger i året, på hvert campus, og diskuterer, behandler, og fatter vedtak i saker som angår studentene ved HVL. For mer info om Studenttinget, se fanen…

Les videre