En forverring av studentenes psykiske helse

Bjørn Olav Østeby, leder av Studenttinget på Vestlandet, mener resultatene fra SHoT-undersøkelsen er bekymringsverdige. I dag ble tallene fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) publisert, og viser dessverre liten fremgang fra de to foregående undersøkelsene i 2010 og 2014. Årets undersøkelse viser at mer enn 1 av 4 studenter (29%) rapporterer om alvorlig psykiske symptomplager, mot 1 av 5 i 2014 og 1 av 6 i 2010. Det er svært bekymringsfullt at disse tallene stadig viser en så markant nedgang…

Les videre

Endeleg innkalling til ST4

Årets fjerde studenttingsmøte finn sted på Stord no til helga, den 1. – 2. september. Endeleg innkalling vart sendt til Studenttinget på fredag, og kan også finnast her. Det skal veljast kandidatar til rekke verv i ulike styre, råd og utval. Sjå under bli med for ei full oversikt, og send gjerne inn kandidatskjema! Vi har et eige kandidatskjema til vervet som arbeidsutvalsmedlem, og eit eige skjema for resten av vala. Påmeldingsskjema til møtet finn du her. Alle studenttingsrepresentantar må fylle ut påmelding,…

Les videre

Nye AU er valgt!

På lørdag stemte Studenttinget på Vestlandet frem de nye medlemmene til Arbeidsutvalget som skal sitte skoleåret for 2018/19. Neste års AU består av: Region Nord Aleksander Aasen (Førde 30%) Stian Sunde (Sogndal 100%) Region Midt Bjørn Olav Østeby (Leder – Bergen 100%) Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr (Bergen 100%) Jonas Hagesæther Røthe (Bergen 100%) Region Sør Jesper Krusell (Haugesund og Stord 100%) Ivar Sørvig Skogheim (Stord 30%) Det nye arbeidsutvalget, utenom Aleksander. Foto: Mia Milde @vtvest Vi ønsker neste års Arbeidsutvalg…

Les videre

Innstillingskomiteens innstilling

Innstillingskomiteens innstilling til AU-valget er nå klar! Her kan du lese om prosessen og deres begrunnelser. På lørdag 5. mai, skal nye AU velges av Studenttinget. Her er en full oversikt over alle kandidatene.Om prosessenInnstillingskomiteen har i 2018 bestått av følgende personer: Øyvind Hatland (Studenttinget og tidligere AU), Jørgen Borhaug Gjelsten (Studentråd) og Mia Milde (ekstern, Velferdstinget Vest). Innstillingskomiteens mandat er å innstille på leder av STVL og et helhetlig arbeidsutvalg. I lys av dette har innstillingskomiteen ikke tatt stilling…

Les videre

AU-valget 2018/19

Neste års arbeidsutvalg skal snart velges! Det er Studenttinget på Vestlandet som skal velge de nye medlemmene og lederen, og valget skjer på Studenttingsmøtet i Bergen, lørdag 5. mai. Arbeidsutvalget består av syv studenter som jobber med å gjennomføre politikken og sakene som er blitt vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass i de ulike regionene for å opprettholde kontakten med alle studiestedene ved HVL. Nedenfor finner du årets kandidater! Fristen for å bli vurdert av innstillingskomiteen gikk ut…

Les videre