Refusjon, honorar, godtgjørelse

Refusjon for reiser i forbindelse med Studenttinget

Skjema for refusjon av utlegg

Veiledning for utfylling

Dette skjemaet fylles ut og sendes til studenttinget@hvl.no sammen med kvitteringer (bilde av eller scannet) lagt inn i samme fil. Se veiledningen, og ta kontakt ved spørsmål.

Kjøregodtgjørelse

Skjema for kjøregodtgjørelse

Veiledning for utfylling

Sendes til studenttinget@hvl.no

Honorerte verv hos HVL og Studenttinget

Skjema for lønn og godtgjørelser

Dette skjemaet fylles ut og sendes til sekretæren for utvalget du sitter i.