Refusjon, honorar og godtgjørelse

Refusjon for reiser i forbindelse med møter på vegne av Studenttinget

Skjema for refusjon av utlegg

Skjemaet fylles ut og sendes til studenttinget@hvl.no. Kopi av billag og kvitteringer må legges ved. Kvitteringer festes til ny A4-side og sendes enten per post eller digitalt.

Veiledning ved utfylling av skjema for refusjon av utlegg

Se veiledning og ta kontakt med en av våre organisasjonskonsulenter ved spørsmål, enten per telefon eller ved bruk av samme e-postadresse.

Kjøregodtgjørelse

Skjema for kjøregodtgjørelse

Skjema for kjøregodtgjørelse sendes på lik linje med skjema for refusjon av utlegg til studenttinget@hvl.no.

Veiledning ved utfylling av skjema for kjøregodtgjørelse

Se veiledning og ta kontakt med en av våre organisasjonskonsulenter ved spørsmål, enten per telefon eller ved bruk av samme e-postadresse.

Honorerte verv hos HVL og Studenttinget

Se HVL sine nettsider for informasjon om honorar og lønn til studenter. Der vil du også finne skjema til utfylling for betaling av møtegodtgjørelse.

Skjema for lønn og godtgjørelser ved HVL