Utmelding av verv

Ønsker du å melde deg ut av et verv før valgperioden er omme, må du fylle ut skjema for utmelding av verv.

Det er kun utmeldelse gjennom dette skjemaet som blir registrert som godkjent utmelding. Du vil motta en bekreftelse på mail når vi har mottatt skjemaet. Utmeldingen vil være gyldig fra den datoen vi sender ut bekreftelse på at vi har mottatt skjemaet.

Vi tar ansvar for å melde fra til det aktuelle styret, rådet eller utvalget.