Skjema

Skjema for refusjon for reiser i forbindelse med Studenttinget:

Skjema for refusjon av utlegg

Dette skjemaet fylles ut og sendes til studenttinget@hvl.no sammen med scannede kvitteringer. Når du scanner kvitteringene oppfordrer vi til å samle flest mulig på et A4 ark.

 

Skjema for kjøregodtgjørelse:

Skjema for kjøregodtgjørelse

Veiledning for utfylling: Veiledning – Skjema for kjøregodtgjørelse

Sendes til studenttinget@hvl.no

 

Skjema for godtgjørelser i forbindelse med honorerte verv hos HVL:

Skjema for lønn og godtgjørelser

Dette skjemaet fylles ut og sendes til sekretæren for utvalget du sitter i.

Kandidatskjema finner du inne på fanen: “Bli med”

 

Skjema for utmelding av verv:

Skjema for utmelding av verv

Dette skjemaet fylles ut og sendes til Studenttinget på Vestlandet v/ Høgskulen på Vestlandet, postboks 7030, 5020 Bergen, eller scannes inn og sendes til studenttinget@hvl.no