Yannick Broese van Groenou

Alder: 25

Studieprogram: Sykepleie

Studieår: 2.

Studiested: Bergen

Stiller til: Medlem av arbeidsutvalget

Førstevalg: Bergen 100%

Andrevalg: Bergen 100%

Yannick Broese van Groenou

Fortell hvorfor du stiller til valg, og hvilke egenskaper som vil gjøre deg til et godt medlem av arbeidsutvalget

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å styrke kvaliteten på HVL, spesielt studiekvaliteten, å bidra til at HVL utvikler seg til et høykvalitets universitet og vil at studenter kan si med stolthet at de er HVL student, uavhengig av hvilken region og campus de kommer fra. Derfor er det viktig å være godt orientert om studentenes behov, og være klar over kravene som må oppfylles for at HVL blir til et skikkelig universitet. For å få dette til må en være open-minded, lytte til studentene, studenttinget og andre organer, og holde en god kontakt med alle regionene.

Som utdannet fysiker på masternivå ble jeg opplært i å tenke kritisk og analytisk for å identifisere viktige faktorer som ligger til grunn for dynamikken bak enhver situasjon og problemstilling, mens sykepleieutdanningen lærer meg de praktiske ferdighetene som skal til for at disse situasjonene og problemstillingene får den løsningen som passer best for alle partene. Som studentpolitiker, spesielt på et så høyt nivå som AU for studenttinget, er det også enormt viktig at vi har en skikkelig arbeidsmoral og holdninger, fordi dette vil “smitte” studenttinget og dermed resten av skolen. I sykepleie lærer vi hvor viktig dette er i livet, og derfor har vi egen undervisning om moral og etikk.

Jeg ønsker også å lære av kulturelle forskjeller innen HVL og blant studenter fordi de kan bidra til å øke vår kompetanse på alle mulige områder. Jeg har forståelse for viktigheten av dette da jeg selv delvis er oppvokst i Norge og Nederland, snakker engelsk, norsk, nederlandsk, tysk og fransk, og bodde hos 2 forskjellige utenlandske familier.

Jeg trives skikkelig i studentpolitikken, har alltid sett på denne arbeidstiden som fritid og sitter her kun på vegne av alle studentene, inkludert dem fra Nord og Sør.

Eventuell relevant erfaring

  • Master i fysikk
  • Bachelor i sykepleie
  • Leder for en Sammen Studentbolig på 130 studenter
  • Studentpolitikk: studentråd, fagutvalgt, avdelingsråd, studenttinget og velferdstinget vest.
  • Styremedlem for Realfagshjelpen AS i Bergen
  • Lokalt samarbeid med sykepleieutdanningsledelsen og faglærere 7 år student