Studenttingsvalget 2018

Representantene til Studenttinget for kalenderåret 2019 skal nå velges. Det er studentene ved Høgskulen som skal velge de nye representantene. Valget skjer fra torsdag 15. november, og varer i én uke. Valget skjer gjennom individuell link, som alle studenter på HVL mottar i sin studentmail i løpet av torsdag 15. november. Lenke til studentmail: https://outlook.com/stud.hvl.no I mellomtiden kan du se gjennom kandidatene her, og tenke over hvem du vil stemme på. Du kan kun stemme på kandidater fra den regionen du selv…

Les videre

Still til Studenttingsvalget!

Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Vi jobber for å iverata studentenes interesser, og fremme dette opp mot ledelsen i HVL og andre aktuelle aktører. STVL har 20 faste representanter, og kan på mange måter sammenlignes med Stortinget og deres bestemmende makt. Studenttinget møtes ca. seks ganger i året, på hvert campus, og diskuterer, behandler, og fatter vedtak i saker som angår studentene ved HVL. For mer info om Studenttinget, se fanen…

Les videre

Meld deg på Giratur 2018!

Giraturen er eit organisasjonskurs for og av studentar og ved HVL. Kurset foregår helga 19-21 oktober på Brakanes Hotell i fantastiske Ulvik i Hardanger. Her har du moglegheita til å lære mer om korleis ein kan engasjere seg i studiekvardagen, i tillegg til at du vil bli kjent med organisasjonsstrukturen ved HVL og engasjerte studentar frå dei alle campusane!   Praktisk informasjon Det vil bli organisert transport frå alle campus til Brakanes Hotell. Det koster 200,- å delta på kurset,…

Les videre

En forverring av studentenes psykiske helse

Bjørn Olav Østeby, leder av Studenttinget på Vestlandet, mener resultatene fra SHoT-undersøkelsen er bekymringsverdige. I dag ble tallene fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) publisert, og viser dessverre liten fremgang fra de to foregående undersøkelsene i 2010 og 2014. Årets undersøkelse viser at mer enn 1 av 4 studenter (29%) rapporterer om alvorlig psykiske symptomplager, mot 1 av 5 i 2014 og 1 av 6 i 2010. Det er svært bekymringsfullt at disse tallene stadig viser en så markant nedgang…

Les videre